Sağlık

İnsan Hiç Uyumadan Kaç Gün Dayanabilir.

İnsan Hiç Uyumadan Kaç Gün Ayakta Kalabilir.

Uyku insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Az uyuduğumuz ya da hiç uyuyamadığımız günlerde kendimizi hayattan bezmiş gibi hissederiz. Kendimize gelmemiz için bir­ kaç saatlik bir uykunun bile yeteceğini düşünürüz böyle za­ manlarda. Az  uyumanın bile dengemizi bozduğunu düşünür­ sek, acaba insan hiç uyumadan kaç saat yaşayabilir?

Bu sorunun deneysel olarak cevabı 264 saat, yani yakla­ şık on bir gündür. Şaşırtıcı ama 1965 senesinde, Randy Gardner adında, on yedi yaşında bir lise öğrencisi, bir bilim fuarında bu dünya rekorunu elde etti.

Başka birçok araştırmada, normal bireylerin sekiz günden on güne kadar uyanık kaldığı, dikkatle yürütülen deneyler ya­ pılmıştır. Bu bireylerden hiçbirinde ciddi tıbbi, sinirsel, fizyolo­ jik ya da psikiyatrik problemler görülmemiştir. Bununla birlikte, deneye katılanların hepsinin de, uykusuzluk arttıkça, ilerleyen ve belirginleşen bir şekilde konsantrasyon sağlamada, motive olmada, algılamada ve diğer yüksek zihinsel süreçlerde zayıf­ ladıkları gözlenmiştir. Buna rağmen, bütün denekler, bir-iki günlük uykudan sonra normal hallerine dönmüşlerdir.

Chicago Üniversitesi’nde, Allan Rechtschaffen’in uyku laboratuvarında farelerle yapılan deneylerde, iki hafta boyunca uykusuz kalmanın bu hayvanlarda ölümle sonuçlandığı görül­ müştür. Uykuya dalıp dalmadıklarını anlamak için, bu sıçanla­ rın beyin dalgaları sürekli olarak kontrol edilmiştir. Hayvanlar her seferinde, uykuya dalar dalmaz uyandırılmıştır. Ölüm se­ bebi kesin olarak açıklanamamış fakat hipermetabolizmayla ilgili olabileceği öne sürülmüştür.

Çok nadir görülen Mervan sendromu gibi bazı hastalıklar­ da da hastanın aylarca hiç uyuyamadığına rastlanmıştır. Has­ tanın kendini uykulu ya da yorgun hissetmediği, fakat genellik­ le aynı zaman aralığında halüsinasyonlar gördüğü saptanmış­ tır.

Sonuca gelicek olursak şimdiye kadar uykusuzluktan ölen hiçbir insan rapor edilmiş değildir. Fakat uykunun ertelenebilse de ne olursa olsun hayatımızdan çıkaramayacağımız bir şey olduğu bir gerçektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu