Meraklısına

İnsanlar için en tehlikeli 10 hayvan

Gezegenimizi paylaştığımız hayvanların  çoğunluğu biz insan ırkı için büyük bir tehlike oluşturabilir. Her ne kadar bu ölümcül karşılaşmalar genelde insanın suçu olsa da her sene bir sürü insan bu hayvanların yüzünden ölmektedir . Bu karşılaşmala­ rın sebebi genellikle hayvanların bölgesine giren ve onların yaşam alanına müdahale sebebi ile meydana gelmektedir.

İşte Dünyamızdaki En Tehlikeli 1O Hayvan:

brown bear in body of water during daytime

10) Ayı:

Ayıların bir çok alt türü bulunmaktadır. Fakat özellikle ku­tup ayısı, kara ayı ve grizli ayısı son derece ölümcüldürler . Bu ayılardan biri karşınızda iki ayağının üzerine kalktığı za­man başınız belada demektir. Bu hayvanlar  her sene 5-1O civarı insanın ölümünden sorumludurlar. Bu ölümler genellik­ le insanların ayıların bölgesine girmesi sonucu meydana gel­ mektedirler.

Ayılar genelde güçlü pençeleri ve çok güçlü çenelerini kullanarak saldırırlar .

Karşınızda sinirli bir ayı bulduğunuz zaman sakın arkanı­ zı dönüp  kaçmaya çalışmayın. Ayılar insanlardan çok daha hızlı koşarlar. Bunun  yerine  çok  yavaş  hareketlerle  geriye çekilin.

Eğer ayı agresif hareketlerine devam ederse geri çe­ kilirken bağırıp gürültü yapın ve bulduğunuz taş ve sopaları ayıya fırlatın. Genellikle ayılar insanlara öldürmek amaçlı saldırmazlar ve tehdit olarak gördükleri durum ortadan kal­kınca sakinleşirler.

Yıllık Ortalama ölümler: 5-10 arası

9-) Köpekbalığı:

Her ne kadar köpekbalığı saldırısı denince akla ilk gelen büyük beyaz köpekbalığı olsa da insanlara yapılan tahriksiz saldırıların büyük kısmından boğa köpekbalıkları asıl suçlu­ lardır. Dünyanın neredeyse bütün sıcak ve sığ sularında bu­ lunan bu hayvanlar özellikle agresif ve ne yapacağı belli ol­ mayan hayvanlardır . 360 tür köpekbalığından sadece dört tanesi insanlar için tehdit oluşturmaktadır . Bunlar, büyük be­yaz, kaplan köpekbalığı, okyanus beyaz yüzgeçlisi ve boğa köpekbalığıdır.

Bir köpekbalığı, en büyük silahı olan jilet gibi keskin diş­ lerle dolu ağzı ile saldırır. Bu kuvvetli çene neredeyse her şeyi ısırabilir. Kırılan dişleri olursa bunlar bir kaç gün içinde yenilenirler.

Sarı ve portakal rengi renkler  köpekbalıklarını  özellikle irite eder. Dolayısı ile köpekbalığı olan yerlerde bu renkleri giymek pek akıllıca olmayabilir. Eğer bir yerinizi kanıyorsa sudan hemen çıkın çünkü bir köpekbalığı kan kokusunu ki­ lometrelerce öteden alır. Yalnız yüzmeyin köpekbalıkları grup­ lar yerine tek başına olan avları tercih ederler. Burnu ve so­ lungaçları köpekbalığının  hassas noktalarıdır. Saldırı anında bu noktalara vurmak köpekbalığının geri çekilmesini sağla­ yabilir.

Yıllık Ortalama ölümler: 100 civarı

jellyfish illustration

8- ) Denizanası:

Denizanası pek tehlikeli bir hayvan olarak gözükmeyebilir ama bu türün bazı üyeleri Dünya üzerindeki en zehirli deniz hayvanlarının başında geliyorlar.  Kutu  denizanası  bu türün en zehirlileri arasındadır. Uzun dokunaçları bir sürü  zehirli iğne ile biter. Genelde bunları bir savunma mekanizması ola­ rak kullanırlar. Bu uzuvları kurbanına saplar ve zehri aktarır. Kutu denizanası saldırısına uğrayan bir insan dakikalar için­ de ölebilir . Ölüm genellikle kalbin durması şeklinde meydana gelir.

Denizanalarının var olduğu  bilinen  yerlerde  özel giysiler ile denize girin. Bir denizanası tarafından sokulursanız hemen sudan çıkın. Sokulan yere sirke  uygulayın ve bir sopa yada benzeri bir şeyi derinize bastırıp ovarak kalan iğneleri çıkarın.

Yıllık Ortalama ölümler: 100 civarı

water animal big river

7-) Su aygırı:

Su aygırları ilk bakışta oldukça hantal, tembel ve tehlike­ siz görünebilirler ama aslında son derece agresif hayvanlar­ dır. Buna 120 santime kadar açılan devasa ağızları kocaman dişleri ve büyük güçlü cüsseleri de eklenince oldukça tehlike­ li hale gelmeleri çok kolaydır. Ayrıca su aygırı göründüğü kadar hantal bir hayvan değildir. Bir su aygırı kısa mesafeli bir olimpiyat koşucusundan daha hızlıdır.

Karada iken su ile aralarına girenleri ezmek, ya da büyük sivri dişleri ile ısırmak sureti ile öldürürler . Suda ise tekneleri alabora ederek düşenleri devasa ağızları ile öldürürler.

Su aygırlarını kesinlikle ani hareketlerle şaşırtmayın. Eğ­ er suda iseniz, kürekler ile suya vurarak  su aygırlarını varlı-

ğınızdan haberdar edin. Genellikle daha derine gitmek üzere hareketlenirler. Karada bir su aygırı ile karşılaşırsanız, sakın su ve su aygırı arasında durmayın.

Yıllık Ortalama ölümler: 100-150 arası

6-) Fil:

Sevecen ve dostça görüntüsüne rağmen filler her sene hatırı sayılır kişide insanı öldürmekteler. Gerçi bu ölümlerin büyük çoğunluğu travma geçiren fillerden veya yaşam alan­ ları gittikçe azalan filler yüzünden meydana geliyor. Çoğu durumda da fil koca gövdesi ve büyük kuvveti ile verdiği za­ rarın farkına varmıyor.

Devasa boyutları sayesinden kurbanlarını ezerek veya vurarak öldürüyorlar ya da büyük dişlerini kullanıyorlar.

Genel olarak bir fili irkiltmeyin. Büyük ihtimalle bir tehdit sezerse saldıracaktır. Eğer bir fil saldırmaya niyetli gözükü­ yorsa mümkün olduğu kadar gürültü yapın. Bu fili geri çekil­ meye ikna edebilir. Bir ağaç bulup tırmanmak da bir yöntem olabilir. Tabii filin deviremeyeceği bir ağaç olmasında fayda var.

Yıllık Ortalama ölümler: 300-500 arası

5-) Timsah:

Timsahlar tarih öncesinden kalma mükemmel katillerdir. Bir yemek timsaha uzun süre yeter. Bu yüzden sabırla ku­ sursuz saldırı anını bekleyecektir.

Timsahlar suyun içinde bir anda roket gibi fırlayarak güç­ lü çeneleri ile avlarını yakalar ve su içine çekerler ya da yu­ varlanarak avlarının kafasını karıştırıp kaçma şanslarını yok ederler.

Timsah saldırılarından korunmanın en kolay yanı timsah olan yerlerden uzak durmak ve timsah olan sularda yüzme­ mek. Timsahlar çok iyi yüzücüdürler ve suda pek  şansınız yok. Bazı timsah türleri (mesela Avustralya’ya özgü tuzlu su timsahı) karada kısa mesafede bir at kadar hızlı koşabilirler. Eğer bir timsah tarafından kapılırsanız bağırın, çağırın, yum­ ruklayın ama pek de şansınız yok.

Yıllık Ortalama ölümler: 600-1000 arası

tiger lying on green grass

4-) Büyük kediler

Büyük kediler ailesi genellikle aslan, kaplan, jaguar ve leopardan oluşmakla beraber puma, kugar gibi diğer kediler­ de bazen bu isimle anılırlar. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve avlarının azalması nedeni ile her gün daha çok vahşi kedi insanlarla karşılaşmaktadır.

Kaplanlar genellikle arkadan saldırırlar ve avlarının atar­ damarlarını ısırmak veya boynunu kırmak için boynunu  he­ def alırlar. Bu genelde büyük hayvanlar için geçerli tabii ye­ tişkin bir kaplanın tek bir pençe darbesi bir insanın boynunu kırmak için fazlasıyla yeterli.

Eğer büyük bir kedi ile karşılaşırsanız, gözlerinin içine bakın ve onunla göz temasını yitirmeyin. Yanınızda bulunan eşyalar ile kendinizi olduğunuzdan büyük göstermek de işi­ nize yarabilir. Eğer arkanızı döner ve kaçmaya çalışırsanız kedi kesinlikle saldıracaktır. Bağırmak ve bir şeyler fırlatmak da kedinin saldırıdan vazgeçmesini sağlayabilir. Eğer biri sizi yakalamış ise burnuna ve gözlerine vurmayı deneyin.

Yıllık Ortalama ölümler: 800 – 1000 arası

3-) Akrep :

Akrep son derece öldürücü bir hayvandır. Büyük ihtimalle her sene kaydedilenden daha fazla ölüme sebep olmaktadır . Buna rağmen dünyadaki 1500 kadar akrep türü arasından sadece 25 kadarı tehlikeli sayılmaktadır.

Akrepler genellikle zehirlerini kuyruklarında bulunan bir iğne ile avlarına aktarırlar. Buna rağmen Tüküren Afrika Ak­ rebi zehrini bir metre kadar uzağa püskürtebilir . Zehir avı felç etmek sureti ile iş görür.

Akrepler genelde gündüz ortalıkta dolaşmazlar ve gece aktif hale gelirler. Dolayısı ile yatmadan önce yatağınızı sil­ kelemekte fayda var. Ayrıca lavanta ve limonun akrepleri uzak tuttuğuna dair söylentiler de var.

Yıllık Ortalama ölümler: 900 – 2500 arası

2-) Yılan:

Dünyada 2000 kadar çeşit yılan var ve bunlardan sadece 450 tanesi zehirli. Bunlardan sadece 250 tanesi insanlar için zehirli. Ama özellikle bazı yılanlar, mesela kral kobra, kara mamba ve mercan yılanı gibi, gezegendeki en zehirli hay­ vanlar arasındalar. Bu hayvanlardan biri tarafından ısırılanlar genellikle dakikalar içinde ölmektedir.

Yılanlar çok hızlı hayvanlardır ve insanların her yeri ısır­ mak için iyi bir hedeftir. Zehir çok çabuk bir şekilde kana ka­ rışarak etkisini gösterir. Yılanlar avlarını felç etmek amacı ile zehirlerini kullanırlar. Kral kobra bir insan boyu kadar yükse­ lebilir ve zehrini göze fırlatabilir.

Tüm öldürücü yanlarına rağmen genelde yılanlar tehdit edilmedikçe insanlara saldırmazlar. Ölümler genelde yılanla­ rı rahatsız etmek, saklandıkları  yerleri kurcalamak ya da üzerlerine  basmak  yüzünden  meydana  gelen  ısırıkların  so­ nucudur.

Eğer bir yılanla karşı karşıya kalırsanız çok yavaş ha­ reketlerle geri çekilin. Bir yılan uzunluğunun yarısı kadar bir mesafeden anında saldırabilir. Eğer bir tehdit sezerse – ani hareketler hayvan tarafından bu şekilde yorumlanacaktır ve irkilirse, bunu yapacaktır.

close up of fly perching on leaf

1-) Sivrisinek:

Küçük sivrisinek. Çoğumuzun can sıkıcı bir haşarat ola­ rak düşündüğü sivrisinek her yıl diğer hayvanlardan daha fazla insanın ölümüne sebep olmaktadır. Sıtma, sarıhumma, nil humması gibi bir sürü son derece bulaşıcı ve son derece ölümcül hastalık sivrisinekler tarafından yayılmaktadır.

Dişi sivrisinekler salgıladıkları bir sıvı ile deriyi inceltir ve keskin ağızları ile burayı delerek kurbanın kanını emerler. Çoğu kurban ısırıldıklarını bağışıklık sistemi harekete geçe­ ne kadar hissetmez. Bu sırada ise sivrisinek işini bitirmiştir.

Eğer hastalıklı bölgelere gidiyorsanız, aşılarınızı ve hap­ larınızı unutmamalısınız. Sivrisineklere karşı en etkin koruma DDT ile donatılmış ağlardır. Ayrıca deriye direk sürülen kremler ve sinek spreyleri de faydalı olabilir.

Bu yazıyı değerlendirin

3 Yorum

  1. Sivri Sinek En Tehlikeli Hayvan mı Tehlikelimi Allahım Ya Tehlikeli Olsaydı Ölmüştük ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu