Sağlık

İltihaplı Romatizma Nedir? Belirtileri Ve Tedavisi

İltihaplı Romatizma Neden Olur, Nasıl Gelişir

İltihaplı Romatizma Kas ve eklem sorunları  günümüz toplumlarında oldukça sık karşılaşılan sağlık sorunlarının önünde gelmektedir. Özellikle günümüzde sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle beraber, insanların  yaşam süresinin uzaması sonucu, iskelet sistemine ait hastalıkların görülme sıklığında da artış yaşanmaktadır. Bunun yanında  bazen; bazı bağışıklık sistemi bozuklukları sebebiyle daha genç yaşlarda gelişim gösteren ve eklemlerde oldukça kalıcı hasara sebep olan değişik romatolojik hastalıklar da tanımlanmıştır. İşte Bu hastalıklardan biride  iltihaplı eklem romatizması adıyla bilinmektedir

İltihaplı Romatizma Nedir? Belirtileri Nelerdir?

İltihaplı romatizma nedir?

İltihaplı romatizma yada diğer adıyla romatoid artrit; ilk olarak vücudumuzdaki eklem dokuları olmak üzere, farklı organ ve bölgelerde oto-immün adıyla bilinen mekanizmalar aracılığıyla hasara ve rahatsızlığa neden olan kronik bir romatolojik hastalıktır. Bu hastalık Klinikte özellikle eklem iltihaplanmasından kaynaklanan eklem ağrıları, eklem hareketlerinde bir takım kısıtlamalar  ve eklem yapısını deformite etmesi ile bilinir. Bununla beraber iltihaplı romatizma, romatolojik hastalıklarda olduğu gibi vücudumuzun  başka dokularında da rahatsızlıklara neden olarak farklı klinik bulgulara da sebep olabilir.

İltihaplı romatizma genellikle osteoartrit olarak da bilinen, eklem kireçlenmesi ile karıştırılabilir. Eklem kireçlenmesi, ilerleyen yaşla birlikte eklemlere binen yükler sebebiyle eklem yapımızın zamanla sağlamlığını yitirmesine ve çeşitli belirtilerle kendini göstermesine neden olacaktır. Bu anlamda klinik bulgular açısından da birbirinden ayrı iki hastalıkta en dikkat uyandıran özelliklerden biri; iltihaplı olan romatizmada etkilenen eklemlerin oldukça simetrik bir seyir göstermesidir. el veya ayak eklemlerimizde iltihaplanma başladığında, yakın bir zaman içersin de diğer el veya ayak eklemimizde de aynı sorunların oluşabileceğini unutmamamız gerekir.

İltihaplı Romatizma
İltihaplı Romatizma

İltihaplı romatizma belirtileri nelerdir?

İltihaplı romatizma klinik tablo üzerinde eklem sorunlarıyla ön plana çıksa da, akciğerler, kalp ve de damar yapıları yada sindirim sistemi gibi vücudumuzun geriye  kalan bölgelerinde de tahribata yol açabilme olasılığı yüksektir. Bu Hastalık kronik seyirli olup uzun zamanda eklem yapılarında oldukça kalıcı hasarlara sebep olurken, sistemik semptomları da ön plana çıkarabilmektedir. Yine hastalık seyrinde kimi dönemler belirtilerin şiddetlenmesiyle kendini gösteren bulgular meydana getirebildiği gibi, alevlenmelerin arasında bir takım periyotta belirtilerin azaldığı remisyon dönemleri izlenebilmektedir.

Bu sebepten dolayı hastalık seyrinde aşağıdaki klinik belirtilerle karşılaşılma olasılığı yüksektir.

 • İlk olarak el ve ayak bileği, birinci el ve ayak parmak eklemleri, diz eklemi veya omuz eklemi olmak üzere eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık, eklem hareketleriyle birlikte hassasiyet ve eklem hareketlerinde kısıtlılık olabilir
 • Özellikle sabah uykudan hemen sonra kötüleşen, istirahat sonrası eklemlerde tutukluk
 • Eklem yapılarında birtakım deformiteler
 • Bunun yanında halsizlik yorgunluk ve iştah kaybı olabilir
 • Gözlerde görme kaybı ağrı ve sızı ve yine gözlerde birtakım kızarıklıklar veya kuruluk olabilir
 • Nefes darlığı kuru öksürük ya da göğüs ağrısı
 • Kalpte çarpıntı göğüste sıkışma çabuk yorulma gibi bir takım problemler de gözükebilir.
 • Ağızda kuruluk ve ağız içi tekrar eden aft yaraları
 • Cildimizde solukluk kuruluk ya da döküntü
 • Iltihaplı romatizma kronik seyirli olması ile beraber uygun tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınmadığı takdirde bir takım çeşitli komplikasyonlar ile sonuçlanabilir.
 • Bu anlamda hastalık ilerleyişin de aşağıdaki gibi sağlık sorunlarının gelişmesi  mümkün olmaktadır.
 • Nodül gelişimi: Özellikle eklemlerdeki basınç noktaları olmak üzere, nodül şeklinde bir takım şişlik ve yapıların gelişmesi söz konusudur.
 • Sjögren sendromu: Ağzımız ve Gözümüz gibi sürekli salgı üretiminin yoğun olduğu bölgelerdeki salgı bezlerinin fonksiyon kaybı ile sonuçlanan seagram sendromu bu hastalık seyrinde ortaya çıkabilmektedir.
 • Enfeksiyon hastalıkları: Iltihaplı romatizmada bağışıklık sistemimiz düzgün çalış ama dın dan bu rahatsızlığı yaşayan hastada akciğer enfeksiyonları görülebilmektedir.
 • Osteoporoz: Başta iltihaplı romatizmanın kendisi olmak suretiyle bunun yanında tedavide kullanılan ilaçlar kemiklerde hasar ile birlikte kemik erimesine sebep olabilmektedir.
 • Karpal tünel sendromu: Bahsedilen eklem problemleri ile yumuşak doku ve Bağlar’da iltihaplanması sonucu şişlikler gelişebilir, el bileğimizdeki sinir dokularının sıkışmasına ve buna bağlı karpal tünel sendromunun ortaya çıkmasına neden olur.
 • Koroner arter hastalığı ve hipertansiyon: Iltihaplı romatizma ile birlikte kalp damarlarında net bir şekilde kalınlaşma ve damar çeperinin zarar görmesine bağlı Damar sertliği ve bunun yanında yüksek tansiyon gelişebilmektedir. Bu Damar sertliği kalp krizi atakları ile sonuçlanabilmektedir.
 • Akciğer problemleri: Akciğer dokusunun yoğun iltihabı tepkime nedeniyle hasar görmesi ve bunun yanında daralması ile seyreden birtakım Akciğer rahatsızlıkları ortaya çıkabilmektedir.
 • Lenfoma: Bu bağışıklık sistemindeki problemler bağışıklık hücrelerinin kanserleşerek lenfomaya dönüşmesini  tetikleye bilmektedir.
İltihaplı Romatizma
İltihaplı Romatizma Neden Olur

İltihaplı romatizma neden olur?

İltihaplı eklem romatizması temel olarak vücudun kendi bağışıklık sisteminin yine kendi vücut dokularını bir takım yabancı olarak algılaması sebebiyle, kendi dokularına saldırması ile oluşmaktadır. Oto-immünite ismi verilen bu durum özellikle eklem zarları ve eklem dokularında kendini göstermektedir. Bu işleyiş  sonucunda bağışıklık sistemimiz eklem dokularında bir takım iltihaplanmalar başlatır ve bunlar zamanla kronik iltihaplanma sebebiyle eklem yapılarının hasara uğramasına sebep olur.

Günümüzde yapılan çalışmalar bağışıklık sisteminin niçin iltihaplanmayı başlattığı net olarak bilinmemektedir. Ama Bununla beraber, araştırmalarda tespit edilen farklı genetik ve çevresel faktörlerin oto-immün mekanizmaları kolaylaştırdığı yada tetiklediği görülmüştür. Bu Sonuçtan dolayı aşağıdaki durumlar iltihaplı romatizma rahatsızlığı açısından risk faktörleri arasında sayılabilmektedir.

 • Cinsiyet: İltihaplı romatizma gibi romatolojik hastalıklar erkeklere oraanla kadınlarda daha sık görünür.
 • Yaş: Her ne kadar iltihaplı romatizma genelde her yaş döneminde görülebilse de; sıklıkla ileri yaştaki bireylerde daha çok görülebikme ihtimali vardır.
 • Aile öyküsü: Ailede iltihaplı romatizması hastası olan bireylerin hayatının bir kısmında aynı hastalığın gelişme ihtimali daha yüksektir. Bu durum hastalığın gelişiminde bir takım genetik faktörlerin önemli olduğunu göstermektedir.
 • Obezite: Genellikle 55 yaşından genç kadınlar başta olmak üzere, fazla vücut ağırlığı ile beraaber bağışıklık sisteminin eklem dokularına saldırmasından kaynaklı iltihaplı romatizma gelişme riski daha fazla artış gösterebilir.
 • Sigara: Sigarada bulunan vücuda zararlı maddeler hem eklem yapılarını direk olumsuz etkilemesi, hem de bağışıklık sistemini bozması açısından iltihaplı romatizma riskini herdaim artırır.
 • Diğer çevresel faktörler: Asbest, silika ve benzeri çevrede bulunan vücuda zararlı maddelerin hava yoluyla solunması veya vücuda girmesi  yoluyla iltihaplı romatizma gibi romatolojik hastalıkların tetiklenebileceğini gösteren çalışmalar vardır..
İltihaplı Romatizma
İltihaplı Romatizma tedavisi nasıl olur

İltihaplı romatizma tedavisinde neler yapılır?

İltihaplı romatizmanın kesin olarak teşhisinin konulması ve hastalığın ilerleme şiddetinin belirlenmesi bazı klinik incelemeler ışığından ele alınabilir. Uzman bir Doktor tarafından hastanın hikayesinin sorgulanması ve gerekirse detaylı bir sistemik fizik muayene yapılması  yararlı bilgiler sunabilir. Doktor bu aşamadan sonra  bir takım görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerinden Yararlanabilir.

Bu aşamada kandaki hastalık etkilerinin ve iltihaplanma düzeyinin ölçülmesine yönelik  kan testleri ile çeşitli bağışıklık sistemi belirteçleri, antikor düzeyleri  hastadan istenebilir. Yine eklemlerin detaylı incelebilmesi için  röntgen grafilerinden yararlanılabilir.Çok Şiddetli hastalarda  ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi yada  manyetik rezonans dedikleri yani kısaca (MR) görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.

İltihaplı romatizma teşhisinde özel bir yere sahip olan tahliller arasında romatoid faktör (RF) varlığı, antisitrülin protein antikor testi , anti-nükleer antikor testi , eritrosit sedimantasyon seviyesi ve C-reaktif protein düzeyi (CRP)’de yer alır. Bu  yapılması muhtemel testler teşhisin yanında hastalığın Derecesini ve şiddetini belirlemede de oldukça etkilidir.

Bu incelemeler sonrası, hastanın rahatsızlığının şiddetine bağlı kalnıarak gerekli olan tedavi planlamaları oluşturulur. Mevcut  olan klinik yaklaşımda iltihaplı romatizmanın kesinolarak  bir tedavisi maalesef bulunmamaktadır. Tedavide asıl odaklanılan hastalık belirtilerinin belli şartlar altında kontrol edilmesi hedeflenir, alevlenmelerin azaltılması ve doku hasarının minimuma çekilip daha büyümesinin önüne geçilmesi olasıdır. Düzenli Tedavi ile birlikte hastanın semptomları minimuma çekilir ve kişinin hayat kalitesi önemli ölçüde yükseltilebilir. Yine bu yapılan tedavi komplikasyon gelişimini aşağı çekerek, hastanın yaşam süresine katkı sağlar.

yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının muhakkak kazanılması, düzenli bir egzersiz programı ile , yeterli düzeyde ve kaliteli bir uyku, eklem bölgesine  yapılan sıcak ve soğuk uygulama gibi çeşitli yaşam tarzı değişikliklerinin her daim uygulanması da tedavi başarısını çok önemli ölçüde olumlu etki sağlar.

Eğer sizde’de  iltihaplı romatizma belirtileri var ise, muhakkak  uzman bir doktor tarafından değerlendirilmek üzere,  yakındaki bir sağlık kuruluşuna başvurun.

İlginizi çekebilecek birbirinden farklı Sağlık İçeriklerimize Sağlık Kategorisi Altından Ulaşabilirsiniz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu