Sağlık

Hematüri Nedir?

Hematüri, hemolitik aneminin tıbbi terimidir. İdrarda kan varlığına işaret eden bir durumdur. Bu durumun birçok olası nedeni vardır, ancak her zaman semptomlarla ortaya çıkmayabilir.

Hemoglobin Nedir?

Hemoglobin, vücutta oksijen taşıyan büyük bir proteindir. Kanımızda oksijen taşıyan küçük bir proteindir. İnsan vücudunda, dolaşım sistemimiz boyunca oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunur.

Hematüriye Ne Sebep Olur?

Hematüri vakalarının çoğunda, neden olarak bilinen tıbbi durumlar vardır. Hematüri ile uyumlu semptomlarla ortaya çıkan diğer birçok tıbbi olmayan faktör de vardır. Bu normalde bebeklerde ve çocuklarda görülür: küçük çocuklar daha az böbrek fonksiyonuna sahiptir ve bu nedenle yaşlı bireylerden daha sık idrara çıkabilir veya mesaneleri dolduğunda idrara çıkabilir.

Hematüri Bir Soruna Neden Olabilir mi?

Hematüri ile ortaya çıkabilecek birçok tıbbi durum vardır. Bazıları teşhis ve tedavi etmek kolaydır, ancak diğerleri daha fazla zorluk teşkil eder. Bu, durumun ciddiyetine veya durumun daha sonraki bir zamanda edinilmiş olma olasılığına bağlı olabilir. Bazı durumlarda, idrar örneğinin doğası gereği teşhis koymak daha zor olabilir.

hematüri
hematüri

Sadece bir damla gibi görünen şey, gerçekte tüm örnekte bulunan yüksek hematüri seviyelerini temsil ediyor olabilir. Bu normalde yalnızca hassas laboratuvar testleri kullanılmışsa geçerlidir.

Hematürinin Olası Sebepleri Nelerdir?

Hematüri ile uyumlu semptomlarla ortaya çıkabilen birkaç tıbbi durum vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

*Böbrek hastalığı

*Böbrek taşları veya ilgili bir kaza sonucu böbrek travması gibi diğer tıbbi durumların neden olduğu idrarda kan.

*İdrar yolu enfeksiyonları veya mesane enfeksiyonları dahil olmak üzere idrar enfeksiyonları.

* “Escherichia coli” ve “Pseudomonas aeruginosa” gibi idrarda kan üretmek için toksin yapan bakterilerle enfeksiyon.

*Hematüriye neden olabilen idrar yolu tıkanıklığı

*Neisseria gonorrhoeae ile enfeksiyon.

*Böbrek hasarı, yani böbreğin düzgün çalışmaması ve idrar üretmek yerine dışarı atılması.

*Tümörler, kistler veya “C. difficile” ile enfeksiyon gibi mesane veya böbrekleri etkileyen tıbbi durumlar.

*S. pneumoniae gibi bakterilerin neden olduğu menenjit gibi idrardaki bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlar.

* Mesane mantarının neden olduğu mesane enfeksiyonları.

*Polikistik böbrek hastalığı ve böbreklerin diğer bozuklukları.

Durumun nedenini belirlemek imkansız değilse de zor olabilir, bu nedenle daha ileri tedavi denenmesine yol açar.

*Böbrek hastalığı: Böbrek yetmezliği, düşük folik asit seviyelerine neden olabilir, bu da idrarda PVC olarak bilinen kana neden olabilir. İdrarda kan, ikincil nedenler olarak bilinen diğer hematüri nedenlerine bağlı olabilir.

*Mesane enfeksiyonları: Mesane enfeksiyonlarına bağlı hematüriye “E. coli”, “Pseudomonas aeruginosa” ve “C. difficile” gibi patojenler neden olabilir.

Hematürinin Belirtileri Nelerdir?

Bazı hematüri vakalarında belirgin semptomlar olmayabilir. Özellikle bebekler ve çocuklar için idrarda kan bulunması normaldir. Aslında bu nedenle 3 yaşın altındaki çocuklara hematüri taraması yapılması önerilir. Semptomlar ortaya çıktığında, normalde hematürinin kendisine neden olan altta yatan bir tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkarlar:

*Enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilir.

*Kan pıhtıları, alt bacakta ağrıya ve şişmeye veya idrar yaparken ağrıya neden olabilir.

*Enfeksiyonlar, hastanın sepsis veya daha kötüsü ölüm gibi ek bir komplikasyon yaşamadığından emin olmak için hemen tedavi edilmelidir.

Hematürinin Olası Komplikasyonları Nelerdir?

İdrarda kanla ilişkili en yaygın komplikasyon enfeksiyondur. Bu enfeksiyonların tedavisi zor olabilir ve uygun tedaviyi almak için hastanede kalmayı gerektirebilir. Ayrıca, hastanın mevcut hastalıklarını iyileştirebilecek veya iyileştirmeyebilecek antibiyotiklerle de tedavi edilebilirler. Bununla birlikte, tedavi edilmezse, bu enfeksiyonlar “C. difficile”nin gelişmesine ve zamanla sorunlu hale gelmesine izin verecektir:

*Enfeksiyonlar böbreklere zarar vererek akut böbrek hasarına neden olabilir. Bu, kronik böbrek hastalığına ve hatta böbrek yetmezliğine yol açabilir. Böbrekler başarısız olursa, hematüri semptomları duracaktır.

hematüri
hematüri

*Enfeksiyonlar kan zehirlenmesine veya sepsise (sistemik bir enfeksiyon) yol açabilir. Sepsis genellikle vücudun yaralanmasından kaynaklanır ve hayatı tehdit edici olabilir.

*Enfeksiyonlar böbreklerde çoğalarak “C. difficile”nin büyümesine ve muhtemelen ölüme neden olabilir.

*Mesane enfeksiyonları, idrar yollarında uzun süreli hasara yol açarak kronik bir enfeksiyona neden olabilir.

*Enfeksiyonlar böbrek hasarına (AKD) yol açabilir.

*Uzun bir süre tedavi edilmezse viral enfeksiyonlar da oluşabilir. Bunlar körlük, ensefalit (beynin iltihabı veya şişmesi) veya solunum yetmezliğinden ölümle sonuçlanabilir.

Hematüri Tedavisi Nedir?

Bu duruma tipik olarak altta yatan bir durum neden olur ve gerekirse antibiyotikler, görüntüleme testleri veya ameliyatla tedavi edilir. Hematüriye ayrıca böbrek bozuklukları ve mesane enfeksiyonları dahil olmak üzere enfeksiyonlar neden olabilir. Enfeksiyonların tedavisi zor olabilir ve tedavi için hastaneye yatmayı gerektirebilir.

*Antibiyotikler, İYE, mesane enfeksiyonları ve “C. difficile” dahil olmak üzere enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.

hematüri

*İdrardaki kan, böbrek taşı veya yaralanmadan kaynaklanan böbrek travması gibi diğer tıbbi durumlardan kaynaklanabilir. Bu durumu tedavi etmek için hastanın acilen hastaneye yatırılması gerekebilir. Hasta daha yaşlıysa veya böbreklerinde başka komplikasyonlar varsa, hayatta kalabilmek için diyalize veya organ nakline ihtiyacı olabilir.

*Altta yatan bir tıbbi durum tedavi edilmezse, sonuçları yaşamı tehdit edebilir. Kronik böbrek hastalığı, hematüri gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

*Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda böbrek nakli başarı oranı yüksektir.

Bu yazıyı değerlendirin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu